CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường bảo vệ môi trường trong chế biến nông sản

0

Phù Yên là một huyện nằm ở phía Đông của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên hơn 123.000 ha, chiếm 8,7% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được UBND huyện chỉ đạo thực hiện sát sao. Bước đầu, đã đạt được những kết quả nhất định.

hành lập biên bản vi phạm hành chính với cơ sở chế biến dong giềng có hành vi xả thải ra môi trường
Lập biên bản vi phạm hành chính với cơ sở chế biến dong giềng có hành vi xả thải ra môi trường

Ông Ngô Đức Dương, Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực, UBND huyện Phù Yên đã chỉ đạo Phòng TN&MT tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tổ chức đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Do đó, việc thi hành và tuân thủ pháp luật về môi trường của nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản đi vào nề nếp, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên. Trong năm 2018, huyện đã tổ chức xác nhận 30 bản kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện đã lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2010-2020; quy hoạch nông thôn mới. Tăng cường vận động, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Duy trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”… Tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai công tác thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; rác thải nông thôn; hướng dẫn xây dựng hố rác di động trên địa bàn.

Kiểm tra các cơ sở dong giềng có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
Kiểm tra các cơ sở dong giềng có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Đồng thời, huyện đã đưa các chỉ tiêu môi trường vào Kế hoạch thực hiện kinh tế – xã hội hàng năm, như chỉ tiêu độ che phủ rừng, chỉ tiêu sử dụng nước sạch, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom… Qua đó, hiện toàn huyện có độ che phủ rừng đạt trên 45%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt 86%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch đô thị đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 68%…

Đặc biệt, liên quan đến các cơ sở sản xuất tinh bột sắn, dong giềng trên địa bàn xả thải trực tiếp làm ô nhiễm nguồn nước, năm 2018, trước khi vào vụ sản xuất, UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở trên, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm.

Khi vào vụ sản xuất sắn, dong giềng năm 2018, nhận được phản ánh của người dân 2 xã Tường Thượng, Tường Hạ về việc còn tình trạng một số cơ sở có hành vi xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện đã giao Phòng TN&MT chủ trì, tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân. Tiếp đó, đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.

“Kết quả, Tổ công tác của huyện đã phát hiện có 7 cơ sở sản xuất tinh bột sắn, dong giềng có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn lập tức như niêm phong máy móc, nguồn điện để đảm bảo xử lý vi phạm hành chính; tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 5 chủ cơ sở. Tới nay, các hộ đã chấp hành quyết định xử phạt, tự nguyện dừng hoạt động và viết cam kết không tiếp tục sản xuất khi chưa có biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định” – ông Ngô Đức Dương, Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên thông tin thêm.

Năm 2019, huyện Phù Yên sẽ tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm tại các cơ sở chế biến nông sản
Năm 2019, huyện Phù Yên sẽ tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm tại các cơ sở chế biến nông sản

Tuy nhiên, Phòng TN&MT huyện hiện chỉ có 1 biên chế thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường; mỗi xã, thị trấn có 1 công chức địa chính – xây dựng – môi trường, trong khi còn kiêm nhiệm nhiều việc. Dẫn đến việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn so với yêu cầu. Ở huyện không đủ lực lượng và phương tiện kiểm soát ô nhiễm, thanh kiểm tra thường xuyên với các cơ sở. Ở xã không có người đủ khả năng và chuyên môn để quản lý bảo vệ môi trường.

Từ năm 2017 tới nay, huyện không được cấp nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, cũng gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường. Song, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý và có biện pháp phòng ngừa các điểm gây ô nhiễm môi trường; tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Năm 2019, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan. Tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, chế biến tinh bột sắn, dong giềng… Xây dựng một số mô hình cộng đồng tự quản lý môi trường ở khu, điểm dân cư. Vận động các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể, nhân dân các xã, thị trấn, bản, làng tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư, nơi công cộng, đường ngõ xóm, đường liên bản, dọc trục đường quốc lộ 37…

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.