CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tác động của biến đối khí hậu, ô nhiễm xuyên biên giới

0

Biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động mạnh đến môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước, an ninh sinh thái, an ninh lương thực, là nguy cơ hiện hữu đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước của Việt Nam.

Tác động của biến đổi khí hậu làm cho vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta phức tạp, khó lường hơn. Tổ chức Khí tượng thế giới đã ghi nhận năm 2019, sóng nhiệt xuất hiện nhiều hơn; El Nino và biến đổi khí hậu làm gia tăng các đợt nắng trên toàn cầu với thời gian kéo dài và mức độ gay gắt ở nhiều khu vực thuộc Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc… Ở nước ta xảy ra 2 đợt nắng nóng kéo dài 25 đến 27 ngày liên tục với nhiệt độ trên 40 độ C ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó nhiệt độ cao nhất quan trắc được từ trước đến nay ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh với trị số lên đến 43,4 độ C.

Các vấn đề môi trường theo LVS Mê Công, sông Hồng, các sông xuyên biên giới, trên biển vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. Các công trình thủy điện và các đập của các nước có chung LVS với Việt Nam đã làm thay đổi dòng chảy, giảm luồng trầm tích, sụt giảm phù sa, gia tăng mất mát đa dạng sinh học, gây ô nhiễm nguồn nước, làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ sông, lòng sông, xâm nhập mặn, tác động tích lũy xuyên biên giới đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Vấn đề rác thải nhựa đại dương, ô nhiễm dầu từ các hoạt động hợp tác khai thác dầu khí, giao thông vận tải trên biển và sự cố tràn dầu trên biển Đông có ảnh hưởng tới các vùng ven biển ở nước ta.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.