CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sơn La: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa

0

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 2875/UBND-KT về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh tiếp tục hạn chế sử dụng nước uống đóng chai (có thể tích 330ml-500ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo; Không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa,… sử dụng một lần trong tất cả cáchoạt động hàng ngày của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, trường học…; Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở; Nâng cao vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp trong hoạt động giảm thiểu phát thải chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa…

Ngoài ra, tỉnh sẽ vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch … trên địa bàn cam kết giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

Đồng thời, đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh; các trường học có giải pháp hạn chế sử dụng các sản phẩm

Cũng tại Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, của tỉnh; đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hàng năm.

Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến các nội dung thuộc kế hoạch đến các doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, nhà sách,… Vận động các đơn vị có kế hoạch giảm dần việc kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy chuyển sang kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; yêu cầu các hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại, chợ, nhà sách, cửa hàng tiện lợi,… thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại trường học.

Sở Thông tin và Truyền thông phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong ngành; lồng ghép các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” vào các tiêu chuẩn văn hóa đối với gia đình, khu phố,…

Các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình xây dựng chuyên trang, chương trình, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” để nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.