CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sơn La: Bàn giao tài liệu tuyên truyền về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước tại huyện Sông Mã

0

(TN&MT) – Thanh tra Sở TN&MT Sơn La vừa bàn giao 6 bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước cho Phòng TN&MT huyện Sông Mã và UBND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.

Sở TN&MT Sơn La bàn giao tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật tại UBND xã Chiềng Khoong

Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016, đến năm 2021.

Năm 2019, Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành tới hơn 100 đại biểu, là các đồng chí Bí thư, Trưởng bản các bản trên địa bàn xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của mỗi cán bộ, từ cán bộ bản đến các tập thể, cá nhân, hiểu được quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Năm 2020, Sở TN&MT tiếp tục xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh thanh tra Sở TN&MT Sơn La cho biết: Việc thực hiện kế hoạch bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở TN&MT. Các nội dung và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước tại địa bàn trọng điểm xã Chiềng Khoong. Cùng với đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực trên; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Chiềng Khoong nói riêng và trên địa bàn huyện Sông Mã nói chung.

Đây là hoạt động rất thiết thực, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT đã bàn giao cho Phòng TN&MT huyện Sông Mã và UBND xã Chiềng Khoong mỗi đơn vị 6 bộ tài liệu, gồm: 3.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định pháp luật về bảo vệ nguồn nước; 3.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định pháp luật về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông; 3.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định pháp luật về xác định thiệt hại đối với môi trường; 3.000 tờ gấp bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội; 100 quyển tài liệu về các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoáng sản do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Sơn La ban hành; 100 quyển tài liệu về các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoáng sản do Bộ TN&MT ban hành.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong cho biết: Sau khi nhận được tài liệu, UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức, giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối và cán bộ địa chính xã phát tờ rơi đến tất cả các bản. Đặc biệt, trong thời gian tới, xã tổ chức 2 hội nghị, sẽ kết hợp để thực hiện tuyên truyền trực tiếp tới người dân tại Nhà văn hóa của UBND xã.

“Có thể thấy, sau 2 năm thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức của người dân về quản lý tài nguyên, khoáng sản đã được nâng lên, cơ bản đảm bảo và thực hiện tốt. Tới nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã đã được khắc phục triệt để. UBND xã rất mong các cấp các ngành thường xuyên tổ chức tuyên truyền để bà con nắm bắt được quy định mới và thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng” – ông Nguyễn Văn Phúc kiến nghị.

Chị Lò Thị Bạch, Quyền trưởng phòng TN&MT huyện Sông Mã cho biết: Thời gian tới, Phòng TN&MT sẽ tham mưu cho UBND huyện, giao UBND các xã còn lại phát tài liệu tới tận các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và một số tổ chức, cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Nhìn chung, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bước đầu đã cho thấy những kết quả tích cực. Hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, dễ tiếp cận tới người dân, nên chúng tôi rất mong Sở TN&MT tiếp tục duy trì và nhân rộng thêm tại các xã trên địa bàn huyện.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.