CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sôi nổi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

0

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 được Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới). Các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực hưởng ứng chiến dịch này.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Bộ Công Thương đã giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đơn vị đầu mối, cùng với các đơn vị thuộc Bộ triển khai hiệu quả nhiều hoạt động. Bộ yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thông qua các hình thức như treo băng rôn, pano, áp phích, phát hành tài liệu truyền thông tại trụ sở làm việc và các địa điểm phù hợp về chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế; Ngày hội sống xanh; Ngày thứ bảy tình nguyện; Ngày Chủ nhật xanh; Ngày không sử dụng túi nilon…

Cùng với đó là khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và dân sinh. Các đơn vị cần có các hoạt động biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu là đơn vị được giao trách nhiệm xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các Tổ chức chính trị – xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức các hoạt động hường ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm về bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước…; tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như: Ngày hội tái chế, Ngày hội sông xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi ni lon…; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Tại Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chủ động phối hợp thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Cùng với việc tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp, các đơn vị tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.