CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sóc Trăng: Tăng cường bảo vệ môi trường đô thị

0

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa mới ban hành Quyết định số 2079 về việc phê duyệt báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường đô thị tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

Theo báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường đô thị tỉnh Sóc Trăng năm 2019, các đô thị tại địa phương này đang đối diện với nhiều thách thức liên quan đến vấn đề ô nhiễm về bụi, tiếng ồn, nguồn nước và tỷ lệ thu gom chất thải rắn. Cụ thể, hiện nay, ô nhiễm về bụi, tiếng ồn tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có xu hướng duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt một số khu vực mức độ ô nhiễm về tiếng ồn đã vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Không chỉ thế, tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt tại một số kênh, rạch, ao hồ trong khu vực nội thành, nội thị TP. Sóc Trăng, thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách),…đang là vấn đề rất nan giải, nhiều tuyến kênh, rạch phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải sinh hoạt đô thị chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu, dẫn đến tình trạng ô nhiễm chất hữu cơ, vi sinh.

Đối với chất thải rắn, tỉ lệ thu gom ở hầu hết các đô thị hiện nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn thấp. Bên cạnh đó, công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị vẫn tập trung chủ yếu là đổ đống và ủ yếm khí tự nhiên và đốt. Ngoài ra, các bãi rác tiếp nhận chất thải đô thị đều chưa đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường, nhiều bãi rác lộ thiên, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Tỉnh Sóc Trăng đang triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển TP. Sóc Trăng thành đô thị xanh – sạch – đẹp và bền vững

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường đô thị, tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị; đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi trường theo hướng ứng dụng công nghệ, thiết bị quan trắc môi trường nước, không khí tự động nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu chính xác về hiện trạng, xu thế diễn biến chất lượng môi trường để phục vụ hiệu quả công tác xây dựng các báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm và 5 năm.

Cũng với đó, tỉnh Sóc Trăng ưu tiên triển khai các chương trình, dự án, đề án xử lý nước thải ô nhiễm, phục hồi môi trường ao hồ, kênh, rạch, đoạn sông trong các đô thị bằng biện pháp nạo vét, khơi thông, tăng khả năng lưu thông dòng chảy; đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước tại các đô thị nhằm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, xóa các điểm ngập úng cục bộ ở các đô thị; di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; ứng dụng công nghệ hiện đại xử lý nước thải, chất thải, khí thải.

Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở công nghiệp trên địa bàn đô thị. Đồng thời, tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng vể bảo vệ môi trường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.