CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế: Siết chặt ô nhiễm tiếng ồn

0

Ngoài các đơn vị liên quan, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế cũng phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi về tiếng ồn trên địa bàn…

Thừa Thiên Huế tăng cường siết chặt ô nhiễm tiếng ồn
Thừa Thiên Huế tăng cường siết chặt ô nhiễm tiếng ồn

Ngày 8/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo tìm hiểu, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của nhân dân.

Tuy nhiên, có một số hoạt động như các tổ chức, cá nhân thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke đến phục vụ tại nhà, các hoạt động quảng cáo, rao bán hàng sử dụng loa công suất lớn gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa phương, các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội… tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng.

Lãnh đạo các ngành, các cấp có liên quan tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, bản, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong đó, Sở TN&MT phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh để thực hiện theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có chức năng tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra các cấp và cấp giấy chứng nhận theo quy định, đảm bảo giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP. Huế có báo cáo kết quả triển khai định kì về UBND tỉnh.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.