CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sở TN&MT Hà Nam liên tục thông báo về tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ – sông Đáy

0

(TN&MT) – Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, từ đầu năm đến nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Nhuệ – sông Đáy đã diễn ra 12 đợt. Tình trạng ô nhiễm trên hiện tại vẫn còn tiếp tục ra tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cho biết, đợt ô nhiễm lần thứ 12 tại sông Nhuệ – sông Đáy trong năm bắt đầu từ ngày 31/10 đến nay. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng ô nhiễm vẫn đang có chiều hướng ra tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nước sông bị ô nhiễm nặng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Từ đầu năm đến nay nước sông Nhuệ – sông Đáy đã có 12 đợt ô nhiễm.

Theo số liệu quan trắc, lúc 13h00 ngày 25/11/2020 nước tại cống Nhật Tựucống Ba Đa – sông Nhuệ vẫn có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

Tại cống Nhật Tựu: Nồng độ Amoni là 25,7mg/L-N, vượt 85,6 lần; ôxy hoà tan là 1,75 mg/L, nhỏ hơn 2,85 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Cá chết trên sông Châu, người dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tại cống Ba Đa: Nồng độ Amoni là 19,3 mg/L-N, vượt 64,3 lần; ôxy hoà tan là 2,18 mg/L, nhỏ hơn 2,29 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 .

Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo của Trạm Quản lý công trình Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu tiếp tục mở trong thời gian tới. Do đó nước sông Nhuệ sẽ tiếp tục bị ô nhiễm và sẽ ảnh hưởng đến sông Đáy.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản; Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân…

Trước đó, từ ngày 9/9 đến ngày 13/9, trên sông Châu đoạn chảy qua địa phận các xã Đinh Xá (TP. Phủ Lý), xã Tiên Sơn (Thị xã Duy Tiên) của tỉnh Hà Nam cũng xảy ra tình trạng ô nhiễm trầm trọng khiến cá chết nổi trắng sông, người dân nuôi cá thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.