CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019: Ngành TN&MT có nhiều điểm sáng

0

Chiều ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ TN&MT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong nửa cuối năm 2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo: Các đơn vị cần tập trung, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành 100% chương trình công tác đã đề ra.

Theo baotainguyenmoitruong

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.