CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sẽ ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia

0

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao nỗ lực của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Để đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000, Thứ trưởng yêu cầu Cục chủ động phối hợp với các đơn vị, bảo đảm đúng các quy trình, thủ tục và chất lượng; hoàn thiện sớm để trình Bộ trưởng ký ban hành.

Trước đó, ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, ngay khi được giao chủ trì xây dựng, trình ban hành Thông tư này, Cục đã tích cực triển khai xây dựng; tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo, các hội nghị, hội thảo để xin ý kiến tham vấn, góp ý kiến cho nội dung dự thảo với sự tham gia của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan; đồng thời, đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ TN&MT.

Ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Cục đã nhận được 35 văn bản ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức trong, ngoài Bộ và các tỉnh, thành phố. Các ý kiến góp ý của các Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã giúp Cục có cơ sở chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Thông tư đảm bảo chất lượng, khả thi trong thực hiện khi được ban hành.

Dự thảo Thông tư gồm 8 Điều, 6 Phụ lục quy định về yêu cầu và nội dung kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000.

Toàn cảnh cuộc họp

 Theo ông Hải, về cấu trúc bố cục, Thông tư không thay đổi so với Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL quốc gia tỷ lệ 1:10.000; bổ sung thêm nội dung mới mô hình cấu trúc và nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000. Tuy vậy, nội dung chi tiết tại các Phụ lục đã được cập nhật, thay đổi để phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành QCVN42:2020/BTNTM.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.