CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sẵn sàng cho Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

0

Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 9/6/2019, tại Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Chuẩn bị cho chương trình này, sáng 5/6, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Tổng cục Môi trường, Trung tâm Truyền thông TN&MT và Báo TN&MT.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.