CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Sâm Ngọc Linh tiếp tục được đề nghị nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

0

Ngày 21/02/2019, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp để rà soát lại các tiêu chí và chế độ quản lý thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đặc biệt là loài Sâm Ngọc Linh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng cục Môi trường; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường và đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thay mặt đơn vị soạn thảo, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường Hoàng Thị Thanh Nhàn đã báo cáo quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2013/NĐ-CP và một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, đặc biệt là các ý kiến về “Không đưa loài Sâm Ngọc Linh ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2013/NĐ-CP đã tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học Hoàng Thị Thanh Nhàn trình bày báo cáo tại cuộc họp

Các loài đề xuất đưa ra hoặc đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đã được xem xét, đánh giá thông qua Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã bao gồm đại diện của: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội động vật học Việt Nam, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Trường Đại học quốc gia Hà Nội và các nhà khoa học. Danh mục loài cũng đã được thống nhất trong thành viên Chính phủ, một số ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị soạn thảo và ý kiến của đại diện của Văn phòng Chính phủ và các Bộ tham gia tại cuộc họp, đặc biệt là các ý kiến thảo luận liên quan đến một số ý kiến khác nhau trong dự thảo Nghị định “Không đưa loài Sâm Ngọc Linh ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kết luận: Không sửa đổi, bổ sung danh mục đã trình trong Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều và Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Căn cứ các tiêu chí và các quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Bộ sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép vẫn giữ cây Sâm Ngọc Linh, loại mọc tự nhiên, hoang dã trong rừng tự nhiên (trừ loài Sâm Ngọc Linh được nhân nuôi) thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và các quy định tại Luật Đa dạng sinh học 2008, Nghị định 160/2013/NĐ-CP và Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Đặc biệt để tránh bị mất hoặc lai tạp nguồn gen quý cần được bảo tồn, lưu giữ nguồn gen gốc quốc gia và cũng là nguồn dự phòng nguồn gen gốc hỗ trợ cho thương mại hóa. Việc giữ nguyên Sâm Ngọc Linh loại mọc tự nhiên, hoang dã trong rừng tự nhiên (trừ loài Sâm Ngọc Linh được nhân nuôi) trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật, bảo đảm việc bảo tồn và phát triển bền vững loài này, đồng thời giúp tháo gỡ và tạo điều kiện để phát triển mạnh thương mại hóa loài Sâm này theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Đưa “quốc bảo” Sâm Ngọc Linh thành “quốc kế dân sinh”./.

Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được Chính phủ ban hành về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất đối với công tác bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH).

Danh mục kèm theo Nghị định gồm 17 loài thực vật, 83 loài động vật, 15 giống cây trồng, 6 giống vật nuôi. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, danh mục này sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung định kỳ 3 năm một lần hoặc khi thấy cần thiết.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.