CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Trị tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sở TN&MT Quảng Trị phát động phong trào nói không với rác thải nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong cơ quan, đơn vị, cụ thể:

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi nylon khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn…); vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa… dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải, chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ, khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý. Thường xuyên quán triệt, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về phân loại, thu gom, giảm thiếu chất thải nhựa…

Các tổ chức, đoàn thể tại Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường biển

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tải sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý rác thải, rác thải nhựa, kiểm soát chặt chẽ các các hoạt động phát thải, thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải, chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện có hiệu quả việc quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia vào phong trào hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường…

Các địa phương phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường; Vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch… trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường;

Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại. Thực hiện thu phí dịch vụ thu gom rác đối với các tiểu thương tại các chợ dân sinh truyền thống.

Triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; bố trí hoặc chỉ đạo bố trí các thùng thu gom, phân loại rác và tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại các khu vực công cộng như bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, công viên, quảng trường, khu du lịch, danh lam thắng cảnh…,

Tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thái nhựa trên các sông, rạch, kênh, mương.. tiến hành và xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhựa trên sống, suối và các hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư…

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.