CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Ninh: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 236 về công tác bảo vệ môi trường.

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 236 của HĐND tỉnh, công tác quản lý bảo vệ môi trường đã được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được nâng lên rõ rệt. Môi trường trên địa bàn tỉnh nhìn chung được cải thiện, mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều khu vực được kiểm soát; việc thu gom xử lý rác thải, nước thải tập trung tại các trung tâm đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; ô nhiễm môi trường không khí đã được kiểm soát chặt chẽ hơn thông qua hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Quang cảnh hội nghị

Các vụ việc gây ô nhiễm môi trường được phản ánh qua hệ thống đường dây nóng, truyền thông, dư luận, kiến nghị cử tri, người dân đã cơ bản kịp thời được các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp nhận, giải quyết. Các phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của người dân, các đơn vị, doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, 4/8 chỉ tiêu của Nghị quyết đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch, gồm: Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động. Năm 2019, chỉ số Quản trị môi trường của tỉnh Quảng Ninh đạt 4,75 điểm, đứng thứ 2/63 tỉnh thành phố và là 1 trong 8 chỉ số góp phần vào việc đưa Quảng Ninh đứng thứ 3/63 tỉnh thành phố trong cả nước về Bộ chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh – PAPI.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng vì có thành tích suất xắc trong thực hiện Nghị quyết 236.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Cao Tường Huy khẳng định, sau 5 năm triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 236 của HĐND tỉnh, đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ và đột phá trong công tác quản lý bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho cả hệ thống chính trị, người dân toàn tỉnh tiếp tục chung tay, góp sức bảo vệ môi trường trong công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2026, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Hoạt động ra quân thu gom rác thải được duy trì thường xuyên, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tăng cường phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm, các sự cố môi trường, tập trung vào các khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và Khu kinh tế Vân Đồn. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý dữ liệu, xử lý môi trường và kiểm soát phát thải, giải quyết các vấn đề môi trường được dư luận quan tâm; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; duy trì và cải thiện chất lượng môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng, liên tỉnh về bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 236 của HĐND tỉnh.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.