CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Ninh: Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu

0

Sáng 1/12, với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam phối hợp với Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin (Quảng Ninh) phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho trên 100 cán bộ, công nhân, lao động là thành viên đội ứng phó.

Tham gia tập huấn, các học viên của Công ty được các chuyên gia cập nhật kiến thức, quy định pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu; nguy cơ tiềm ẩn và kinh nghiệm, bài học quản lý; quy trình ứng cứu sự cố tràn dầu…

Đồng thời, các học viên cũng được trực tiếp tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu chở than tại Cụm cảng Làng Khánh. Thông qua tập huấn các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương án hợp lý để khắc phục, ứng phó kịp thời sự cố tràn dầu nếu xảy ra trên địa bàn đơn vị quản lý.

Theo các chuyên gia, sự cố tràn dầu là mối đe dọa lớn đối với môi trường. Nó gây hại cho cả hệ sinh thái trên cạn và dưới nước. Sự cố tràn dầu trên biển có thể có tác động kinh tế nghiêm trọng đối với các hoạt động ven biển. Cũng như đối với những người khai thác tài nguyên trên biển. Do đó, các cộng đồng có nguy cơ xảy ra tràn dầu phải lường trước hậu quả và chuẩn bị tốt về kiến thức ứng phó và có biện khắc phục hậu quả.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.