CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Bình: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn.

Theo đó, ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Quảng Bình có 22 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Toàn tỉnh có 22 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 94.122,37 m. Cụ thể, huyện Quảng Trạch 05 khu vực, thị xã Ba Đồn 02 khu vực, huyện Bố Trạch 07 khu vực, thành phố Đồng Hới 03 khu vực, huyện Quảng Ninh 02 khu vực và huyện Lệ Thủy 03 khu vực.

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.