CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Quảng Bình: Tập trung xử lý rác thải triệt để

0

Đó là khẳng định của ông Trần Công Thuật – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Bình với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Báo cáo tại Hội nghị về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, ông Phan Xuân Hào – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khoảng 466 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải bình quân chung của cả tỉnh Quảng Bình đạt khoảng 77,4%. Toàn tỉnh Quảng Bình có 13 bãi chôn lấp chất thải rắn, hiện tại chỉ có 08 bãi chôn lấp đang hoạt động (thực trạng 08 bãi chôn lấp đang hoạt động đính kèm tại Phụ lục); 05 bãi chôn lấp đã dừng hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Bình làm việc với các sở, ngành về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn
UBND tỉnh Quảng Bình làm việc với các sở, ngành về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 02 Nhà máy xử lý rác thải, 01 lò đốt rác thải: một là Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch thuộc Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, với công suất xử lý của Nhà máy 245 tấn/ngày; Nhà máy xử lý rác thải thứ hai là tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch với công suất xử lý 200 tấn/ngày do Công ty TNHH Môi trường xanh miền Trung đầu tư, hiện đã hoàn thành mặt bằng, chuẩn bị triển khai xây dựng. Và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tiến Hóa với công suất 330 kg/giờ đã đi vào hoạt động năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị ông Trần Công Thuật – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung thực quyết liệt, phải đưa ra các phương án cụ thể, từ đường giao thông, phương tiện, cơ sở hạ tầng. Các địa phương phải đến việc có bãi rác dự phòng, phòng trường hợp nếu bãi rác quá tải.

Ông Trần Công Thuật- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Công Thuật – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, ông Trần Công Thuật nhấn mạnh về việc thực hiện công tác tuyên truyền để người dân ý thức cao hơn. Xử lý môi trường cần có tính đột phá, có tính tập trung, có quy hoạch và phải làm từ gốc. Toàn dân phải chung tay vào thu gom, xử lý rác thải, mục tiêu làm sao xử lý rác thải một cách triệt để.

Cũng tại Hội nghị ông Trần Phong – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đề nghị các huyện, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về tận tổ dân phố, chi bộ thôn của từng địa phương. Giao cho các Phòng TN&MT giám sát, có phương án thực hiện theo dõi để người dân nâng cao nhận thức, có tính tự giác hơn.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.