CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phục hồi 150ha rừng ngập mặn tại Cà Mau

0

Ngân hàng HSBC Việt Nam ngày 21/10 công bố hợp tác với tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) thực hiện dự án phục hồi 150 hec-ta rừng ngập mặn ở vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhằm giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu và môi trường.

Theo đó, trong 5 năm, dự án trị giá 10 tỉ đồng sẽ khoanh vùng và tái sinh 150 hecta rừng ngập mặn tự nhiên. Khi đạt tuổi trưởng thành, khu rừng ngập mặn rộng 150 hecta này có thể hấp thụ và dự trữ ít nhất 20.000 tấn carbon mỗi năm, làm giảm nồng độ khí CO2.

Ngoài ra, khu rừng mới này được kỳ vọng sẽ cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tại chỗ cho hơn 10.000 hộ gia đình được bảo vệ khỏi tình trạng lũ lụt và cải thiện bãi sinh sản thủy sản của họ lên đến 350-390 tấn hải sản mỗi năm.

Một hợp phần khác của dự án là chương trình giáo dục về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học cho khoảng 3.000 hộ gia đình trong vùng lõi của vườn quốc gia, nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề bảo tồn.

Dự án là một phần trong chương trình tài trợ toàn cầu của tập đoàn HSBC với mục tiêu đầu tư 100 triệu USD vào các chương trình đổi mới khí hậu từ nay đến năm 2025.

“HSBC và WWF Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong năm nay với mục tiêu là các chiến lược phục hồi, đầu tư nhằm góp phần đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học đến năm 2030”, ông Văn Ngọc Thịnh,Giám đốc quốc gia của WWF-Việt Nam chia sẻ.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.