CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phú Yên: Tọa đàm về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường

0

Mới đây, Sở Tư pháp Phú Yên tổ chức tọa đàm về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về BVMT. Gần 50 đại biểu đại diện cho các Sở, ban ngành, địa phương bàn các giải pháp thiết thực để tăng cường công tác thi hành pháp luật về BVTM, cũng như góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới…

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hoa, những năm qua, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch về BVMT luôn được quan tâm và đầu tư đúng mức; việc tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT cho người dân được thực hiện thường xuyên. Việc thanh tra, kiểm tra BVMT được thực hiện thường xuyên theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; việc xây dựng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom và xử lý chất thải tại các khu công nghiệp, khu dân cư được tăng cường; việc xã hội hóa hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt được chú trọng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi thi hành pháp luật về BVMT vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn bất cập, hiện tượng đổ tập kết và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn còn xảy ra…

Ông Trương Đình Khai Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường (Sở TN&MT Phú Yên) cho rằng, để tăng cường hơn nữa công tác quản lý BVMT trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và tập trung rà soát, bổ sung các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT, bảo đảm hoàn thiện, thống nhất và đồng bộ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thi hành tốt pháp luật về BVMT.

Song song đó, Sở TN-MT sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chủ động ngăn ngừa những vi phạm chính sách, pháp luật về BVMT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong quá trình thực thi chính sách pháp luật về BVMT. Nhất là tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.