CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phổ biến các cam kết của Việt Nam về môi trường trong các Hiệp định thương mại tư do

0

Mới đây, một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức hoạt động phổ biến các cam kết của Việt Nam về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho sinh viên.

Thông qua buổi tập huấn, các bạn sinh viên đã thu nhận được những kiến thức bổ ích về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, tham gia; đặc biệt là các cam kết của Việt Nam về môi trường trong các hiệp định cùng với các tác động của các cam kết này đến các hoạt động bảo vệ môi trường tại nước ta.

Ngoài ra, các sinh viên còn được học những kỹ năng vận dụng các cam kết của Việt Nam về môi trường vào các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư và các hoạt động nghề nghiệp khác khi ngồi trên ghế nhà trường và cả sau khi tốt nghiệp.

Khác với những hiệp định thương mại tự do thế hệ cũ mà Việt Nam đã tham gia, những hiệp định mới như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu, Hiệp định CPTPP hay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có phạm vi rộng hơn, nội dung vượt ra ngoài cam kết về đầu tư, thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Ngoài các cam kết liên quan đến thương mại, thì môi trường hay phát triển bền vững là những nội dung không thể thiếu trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gần đây.

Nội dung về môi trường hay phát triển bền vững được đưa vào các FTA thế hệ mới với các mức độ cam kết hay ràng buộc khác nhau. Các cam kết về môi trường trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã, đang và sẽ có những tác động mạnh mẽ tới hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.