CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phát động chiến dịch làm sạch bờ biển Vịnh Hạ Long

0

Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Chương trình phát động chiến dịch làm sạch biển và chống rác thải nhựa vùng ven Vịnh Hạ Long tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long.

Chiến dịch làm sạch biển và chống rác thải nhựa vùng ven Vịnh Hạ Long nhằm góp phần xây dựng lối sống đẹp, văn minh vì cộng đồng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về công tác bảo vệ môi trường để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đã quán triệt sâu sắc vai trò của việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc chống rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần; nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, ý thức của người dân thành phố Hạ Long trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường vùng ven biển Vịnh Hạ Long, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau chương trình phát động, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 147 và đoàn viên, hội viên, nhân dân thành phố Hạ Long đã ra quân thu gom rác, làm sạch trên 1km bờ biển tại Tuần Châu.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.