CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Phản ảnh về rác thải nhựa đang là vấn đề nan giải của mọi địa phương

0

Cử tri cho rằng, rác thải nhựa đang là vấn đề nan giải của mọi địa phương, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt và đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi ni lông phân hủy dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn; tuy nhiên thực tế vẫn còn rất xa vời bởi ý thức và thói quen sử dụng đồ nhựa của người dân, bên cạnh đó vẫn còn thiếu các vật liệu thay thế. Đề nghị cần có giải pháp quyết liệt như đánh thuế cao, hạn chế sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sản xuất các vật liệu an toàn để thay thế, quy định định mức sử dụng túi ni lông trong các siêu thị, đơn vị cung cấp lớn, trao thưởng cho các đơn vị có giải pháp thay thế túi ni lông và chai nhựa, ban hành quy định đặt cọc chai nhựa,… để thay đổi dần thói quen sử dụng đồ nhựa trong Nhân dân

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến xác đáng của cử tri nhằm giảm thiểu rác thải nhựa như đã nêu trên. Trong thời gian qua, để thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa trong sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các giải pháp như:

Phối hợp với Bộ Tài chính trình Quốc hội phê duyệt Luật Thuế Bảo vệ môi trường. Hiện nay quy định túi ni lông không thân thiện với môi trường là một trong những đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông khó phân hủy là 50.000 đồng/kg);

Phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó chú trọng việc sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho các mục đích sinh hoạt;

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ: tăng cường quản lý đối với phế liệu nhập khẩu, bao gồm nhựa phế liệu.

Trong thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện việc quản lý và kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa. Đặc biệt tại Lễ ra quân phong trào chống rác thải nhựa diễn ra sáng ngày 9/6/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi toàn quốc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm giải thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng, ngăn chặn tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra liên quan đến việc quản lý, xử lý chất thải; hướng dẫn cho các đơn vị liên quan thực hiện quản lý chất thải nhựa theo quy định; khuyến khích cộng đồng tăng cường tái sử dụng túi ni lông, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; phát động phong trào toàn dân tham gia chống rác thải nhựa;

Thực tế, các địa phương đều có chuyển biến mạnh mẽ phương thức sản xuất và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm, bao bì thân thiện với môi trường trong hoạt động thường nhật của chính quyền và nhân dân. Tại các tỉnh, thành phố lớn, hầu hết các siêu thị đều đã cam kết không sử dụng túi ni lông từ năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc quản lý chất thải nhựa, túi ni lông là vấn đề cần phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ, thống nhất và có sự chung tay của nhiều cấp, nhiều ngành, của người dân, doanh nghiệp cùng toàn xã hội. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, đề xuất, tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp tổng thể, trong đó có các nhóm giải pháp chính như sau:

Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm hạn chế tác động của rác thải nhựa tới môi trường như: xây dựng Luật bảo vệ môi trường sửa đổi, chú trọng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, tăng cường tái chế và tái sử dụng chất thải; tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo hướng chỉ cho phép nhập các loại nhựa có giá trị tái chế cao. Đánh thuế cao đối với những sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; miễn, giảm thuế đối với các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi ni lông và chất thải nhựa thành các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường; sản xuất những sản phẩm thân thiện môi trường để thay thế như túi đựng thân thiện môi trường, chai, lọ thân thiện môi trường…;

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa;

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có giải pháp hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi nilon khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt; tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điểm thực hiện hạn chế sử dụng túi khó phân hủy, chuyển từ việc sử dụng túi ni lông sang các loại túi giấy và bao gói khác; thúc đẩy thị trường tiêu thụ túi thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn, đặc biệt là nhóm sản xuất quy mô hộ gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất và tiêu thụ túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải nói chung và chất thải nhựa nói riêng;

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu xây dựng: (1) Đề án thành lập Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương; (2) Đề án Tăng cường công tác quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam nhằm rà soát, đề xuất việc hoàn thiện các quy định, chính sách hiện hành, hạn chế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.