CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nông dân Đồng Tháp tích cực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

0

Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, nắm bắt thực trạng môi trường nông thôn, từ đó tuyên truyền, vận động các hội viên trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Qua đó, góp phần giúp 78/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Chương trình nước sạch sinh hoạt cho người dân tại các xã nông thôn mới cũng được Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, đơn vị phối hợp vận động, hỗ trợ trên 90% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và 90% số hộ gia đình hội viên nông dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp vận động trên 6.400 hộ bị ảnh hưởng sạt lở khu vực ven sông Tiền, kênh rạch di dời đến khu vực an toàn. Phối hợp vận động trên 90% số hội viên nông dân thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

Hàng năm, các cấp Hội còn xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan chọn mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh chọn đầu tư 13 mô hình điểm “Thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật”, lắp đặt 750 hố rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật và 1 nhà chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng 6 mô hình điểm chi hội nông dân “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp cần phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiều mô hình như: nông dân tự quản thu gom rác thải sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn nông thôn; mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình; mô hình hầm khí biogas; áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi…

Nhằm giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với nhiều mô hình đạt hiệu quả; tham gia mô hình cánh đồng lớn…

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.