CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Ninh Bình sau một năm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

0

Ninh Bình là một trong những tỉnh thành đi đầu, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, trọng tâm là các phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, thực hiện thay thế dần các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần, không thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng các phong trào này, nhiều hoạt động đã được thực hiện như:  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ phụ trách môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên du lịch, nhân dân…

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn giai đoạn 2020- 2025; phê duyệt Dự án thử nghiệm “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng dây chuyền sản xuất bao bì, túi đựng thân thiện môi trường thay thế túi nilong; tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý; Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, thực hiện các biện pháp tái sử dụng, tái chế chất thải trong sản xuất.

UBND tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư, trong đó ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ có nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường; đối với các dự án tái chế chất thải là nhựa và túi nilon khó phân hủy bắt buộc phải sử dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường.

Hiện, Ninh Bình đang đề nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường để thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; phối hợp tăng cường năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.