CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP

0

​Chiều 3/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định).

Báo cáo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại cuộc họp ngày 18/7/2019, Tổng cục Môi trường đã tổ chức nhiều cuộc họp tổ biên tập để tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo số 02 của Nghị định; đăng tải dự thảo Nghị định trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin của Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường.


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo

Tổng cục cũng đã gửi văn bản lấy ý kiến Bộ, Cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; đến nay, đã nhận được ý kiến góp ý của 52/63 tỉnh/thành phố, 15 bộ, ban ngành, 07 tổ kinh tế, chính trị, xã hội, … Tổng cục cũng đã làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Biển và Hải đảo, Cục Quản lý tài nguyên nước để thống nhất một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có sự chồng chéo giữa các lĩnh vực do Bộ TN&MT quản lý.

Cụ thể, Tổng cục đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo Nghị định đối với các vấn đề như bổ sung giải thích một số từ ngữ như công trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, chất thải rắn thông thường đặc thù; bổ sung một số nguyên tắc áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm; bổ sung phương pháp xác định kết quả thu được từ các thiết bị quan trắc tự động, liên tục làm căn cứ xác định hành vi vi phạm.


Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh báo cáo tại buổi làm việc

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định đối với hành vi xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng quy định, đối với quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn đấu nối của khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, đối với hành vi thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị không đúng quy định về bảo vệ môi trường, …

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất với nội dung của dự thảo số 2, tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát các khái niệm, câu, từ, một số nội dung quy định trong Nghị định cho phù hợp với thực tiễn hơn nữa.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát kỹ khái niệm, câu chữ, thể thức của Dự thảo phù hợp với các quy định mới được ban hành và phù hợp với thực tiễn; tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị trong và ngoài Bộ; đồng thời, dự thảo văn bản hợp nhất để triển khai thực hiện ngay khi Nghị định được phê duyệt.


Đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo
Theo vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.