CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Người đứng đầu các bộ, tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi số

0

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia.

‘3 tăng cường’ và ‘5 đẩy mạnh’ trong chuyển đổi số quốc gia

Ngày 6/5, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đánh giá: Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong quá trình phát triển chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nhất là trong cuộc sống của nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác chuyển đổi số quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cùng với việc chỉ rõ 6 kết quả nổi bật, 5 tồn tại hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm cùng 5 quan điểm phát triển kinh tế số, trong kết luận phiên họp, Thủ tướng cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, với tinh thần ‘3 tăng cường’ và ‘5 đẩy mạnh’.

Trong đó, tinh thần ‘3 tăng cường’ gồm: Tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu; Tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực; Tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội.

Tinh thần “5 đẩy mạnh” bao gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; Đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; Đẩy mạnh an toàn thông tin mạng, an ninh mạng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tăng ít nhất 5 bậc chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số trước ngày 10/5/2024, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.

Ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển dữ liệu số; Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022 – 2023.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu kinh nghiệm của Bộ Công an về triển khai Đề án 06, xây dựng đề án chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm kết nối với Đề án 06 trong nửa đầu năm nay; Tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, an ninh cho người dân đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của 3 bộ Công an, Quốc phòng, TT&TT…

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông, điện lực xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động.

W-chuyen-doi-so-xa-2-0-1.jpg
Các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Ảnh minh họa: H.Quân

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bảo đảm Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc tăng ít nhất 5 bậc và Chỉ số an toàn an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu.

Bộ TT&TT cũng cần sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5/2024 về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số; Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi) đúng tiến độ; Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 73 năm 2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong tháng 5; Nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh; Xây dựng cơ chế, công cụ đo lường, giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.