CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Nghị quyết 120/NQ-CP – Quyết tâm hành động để đồng bằng sông Cửu Long cất cánh

0

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Đây là vùng đất rộng lớn, chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả nước, có lợi thế phát triển về nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng tái tạo. Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vựa lúa lớn nhất cả nước cung cấp đến 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có do tác động nghiêm trọng của BĐKH.

Theo baotainguyenmoitruong

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.