CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Một số kết quả hợp tác nổi bật trong khuôn khổ Đối thoại chính sách môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản

0

Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản đã có những bước phát triển mới và ngày càng bền chặt. Qua 4 kỳ đối thoại chính sách, kết quả hợp tác giữa hai nước đã góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi Đối thoại chính sách môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 diễn ra vào chiều 9/1/2019 ( Ảnh: Khương Trung)

Nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có môi trường. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Bộ giai đoạn 2013 – 2016, các hoạt động hợp tác đã đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong quá trình triển khai Bản ghi nhớ hợp tác, Việt Nam đã xây dựng được phương pháp luận cho các dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM); tăng cường năng lực cho Ban thư ký phía Việt Nam để  tham gia vào Ủy ban hỗn hợp hai nước về JCM; đồng thời triển khai các dự án về BVMT, quản lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với BĐKH; tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, giới thiệu công nghệ xử lý môi trường và giảm phát thải cácbon…

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Shigemoto Kajihara ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2017-2019.

Từ hiệu quả của Chương trình hợp tác giai đoạn 2013 – 2016, ngày 14/12/2016 tại Cuộc họp đối thoại chính sách về môi trường lần thứ 3 giữa Việt Nam và Nhật Bản, hai Bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa hai Bộ giai đoạn 2017 – 2019 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đến nay, Chương trình hợp tác này đã mang lại những kết quả tốt đẹp. Cuộc họp Đối thoại chính sách về môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 09/01/2019 đã ghi nhận nhiều kết quả hợp tác tích cực hiệu quả giữa hai Bộ.

Về cơ chế tín chỉ chung (JCM): Việt Nam đã phối hợp với phía Nhật Bản thúc đẩy triển khai Cơ chế JCM tại Việt Nam; tổ chức thành công Cuộc họp song phương Ủy ban hỗn hợp JCM lần thứ VII tại Việt Nam. Hiện tại có 09 dự án JCM tại Việt Nam đang được triển khai; trong đó 04 dự án đã được cấp tín chỉ và 01 dự án đang trong quá trình đề nghị cấp tín chỉ VN005. Hai bên đã thành lập Ủy ban Hỗn hợp gồm đại diện của Việt Nam và Nhật Bản nhằm chỉ đạo, điều phối và quản lý các hoạt động thực hiện JCM theo Bản ghi nhớ hợp tác về Tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thích ứng biến đổi khí hậu: Trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, 02 Bộ ký kết thực hiện “Dự án Hỗ trợ Quy hoạch Thích ứng Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam” cho tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng. Dự án thúc đẩy nỗ lực xây dựng các hoạt động và chính sách thích ứng trong quá trình lập kế hoạch thích ứng tại các thành phố thí điểm Huế, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA). Trong giai đoạn 2015 – 2018, Dự án đã thực hiện các nội dung nhằm tăng cường năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, xây dựng các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua hỗ trợ xây dựng chính sách (Nghị định Lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính); Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hướng dẫn về kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm tra (MRV) các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Xây dựng các khoá đào tạo, các hoạt động tham vấn, hội nghị hội thảo trong và ngoài nước có liên quan; Thực hiện Đánh giá công nghệ các-bon thấp phục vụ thực hiện hiệu quả NDC (TNA- NDC).

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014: Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu để đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường đã hợp tác với JICA tổ chức hội thảo về đánh giá tác động môi trường và công cụ quản lý dự án theo vòng đời. Các Hội thảo này được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam, các Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị nghiên cứu, tư vấn và các doanh nghiệp. Các đại biểu tại Hội thảo đều thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, cần có quy định cụ thể về các công cụ quản lý môi trường theo vòng đời dự án.

Nội dung quản lý chất thải: Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các đầu mối của Nhật Bản đề xuất thành lập Ban công tác hỗn hợp giữa hai bên, tổ chức làm việc với đại diện của Bộ Môi trường Nhật Bản thảo luận chi tiết về các vấn đề của Ban công tác chung cho mô hình xử lý rác thải phát điện (Waste to Energy) như thành viên của Ban (dự kiến gồm đại diện của Bộ Môi trường Nhật Bản và đại diện của các Bộ/ngành của Việt Nam như TNMT, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Quản lý nước thải và công nghệ Johkasou: Tổng cục Môi trường đã phối hợp với JICA, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, cùng các công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Nhật Bản, đã triển khai Dự án lắp đặt 02 bộ Johkasou xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 6m3/ngày đêm tại Trường mầm non xã Đình Dù; 02 bộ Johkasou xử lý nước thải công suất 1,4m3/ngày đêm và 01 bộ Johkasou xử lý nước thải công suất 200m3/ngày đêm tại Khu đô thị Ecopark.

Ngoài các hoạt động được hai Bên triển khai trong khuôn khổ Đối thoại chính sách môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện phối hợp với các đối tác Nhật Bản xây dựng và triển khai một số dự án hợp tác như: Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông; Dự án Khảo sát với khu vực tư nhân để phổ biến công nghệ Nhật Bản cho các thiết bị quan trắc nước đơn giản nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường nước; Tiếp nhận chuyên gia về chính sách môi trường do JICA phái cử làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2019, hai Bên sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu thông qua cụ thể hóa về các chương trình, dự án hợp tác về xây dựng chính sách, tăng trưởng xanh, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, nước thải, xử lý các điểm ô nhiễm nghiêm trọng, thúc đẩy công nghệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phía Nhật Bản tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia./.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.