CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Microsoft vá các lỗ hổng bảo mật nguy cấp trên SharePoint

0

Các bản vá bảo mật cuối cùng trong năm 2020 của Microsoft đã được phát hành, nhằm xử lý 58 lỗ hổng ảnh hưởng tới một loạt các sản phầm phần mềm và hệ điều hành.

Các bản cập nhật tháng 12 bao gồm bản vá cho những lỗ hổng thực thi mã trong hệ điều hành Windows hàng đầu của công ty và hàng loạt vấn đề trong Microsoft Sharepoint, Microsoft Exchange, HyperV và vượt qua tính năng bảo mật Kerberos.

Trong tổng số 58 lỗ hổng thì có 9 lỗ hổng được Microsoft đánh giá là nguy cấp, 46 lỗ hổng được cho là nghiêm trọng, không có lỗ hổng nào trong tình trạng bị tấn công chủ động (active attack). Microsoft cho biết hiện không phát hiện thấy có mã khai thác công khai nào có tính khả dụng.

Microsoft vá các lỗ hổng bảo mật nguy cấp trên SharePoint  - Ảnh 1.

Theo Dustin Childs, nhà nghiên cứu đã theo dõi chặt chẽ các bản vá bảo mật Zero Day Initiative, người dùng Window nên đặc biệt chú ý các lỗ hổng sau:

CVE-2020-17132: Lỗ hổng thực thi mã từ xa trên Microsoft Exchange – Đây là một trong những lỗ hổng thực thi mã trong máy chủ Exchange và được 3 nhà nghiên cứu khác nhau ghi nhận. Điều đó nghĩa là lỗ hổng này rất đễ phát hiện và các nhà nghiên cứu khác cũng có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Microsoft không cung cấp kịch bản tấn công nhưng lưu ý rằng kẻ tấn công cần phải được xác thực. Điều này chỉ ra rằng, nếu bạn quản lý hộp thư của ai đó, bạn có thể tiếp quản toàn bộ máy chủ Exchange. Với tất cả lỗ hổng Exchange khác, người dùng hãy ưu tiên kiểm tra và triển khai Exchange của mình.

CVE-2020-17121: Lỗ hổng thực thi mã từ xa trên Microsoft SharePoint – Lỗ hổng được báo cáo qua chương trình ZDI. Bản vá cho lỗ hổng này sửa một lỗi có thể cho phép người dùng đã xác thực thực thi mã .NET tùy ý trên máy chủ bị ảnh hưởng trong ngữ cảnh tài khoản dịch vụ của ứng dụng web SharePoint.

Trong cấu hình mặc định của tài khoản, những người dùng SharePoint đã xác thực có thể tạo các trang cung cấp tất cả các quyền cần thiết. Những quyền này là các điều kiện tiên quyết để khởi chạy một cuộc tấn công.

CVE-2020-17095: Lỗ hổng thực thi mã từ xa trên Hyper-V này, có số điểm CVSS là 8,5 – Bản vá này sửa một lỗ hổng có thể cho phép một kẻ tấn công leo thang các quyền từ việc thực thi mã trên máy Hyper-V khách sang thực thi mã trên máy chủ Hyper-V bằng cách chuyển gói dữ liệu vSMB không hợp lệ. Dường như không cần các quyền đặc biệt trên hệ điều hành máy khách cũng có thể khai thác lỗ hổng này.

CVE-2020-16996: Lỗ hổng vượt qua tính năng bảo mật của Kerberos – Bản vá cho lỗ hổng này sửa lỗi bỏ qua tính năng bảo mật trong Kerberos.

Những nhà nghiên cứu bảo mật đang kêu gọi các quản trị viên của doanh nghiệp đặc biệt chú ý tới lỗ hổng CVE-2020-17096, một lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Windows NTFS, hệ thống tệp tin chính của Windows.

Microsoft cảnh báo: “Một kẻ tấn công từ xa có quyền truy nhập SMBv2 tới hệ thống có lỗ hổng có thể gửi những yêu cầu lừa đảo đặc biệt qua mạng để khai thác lỗ hổng này và thực thi mã trên hệ thống mục tiêu“.

Microsoft cũng đưa ra khuyến nghị để xử lý một lỗ hổng giả mạo ảnh hưởng tới Windows DNS Resolver. Công ty đã cung cấp một giải pháp khác liên quan tới việc thực hiện những thay đổi trong đăng ký.

Trong nửa cuối năm 2020, các bản cập nhật Patch Tuesday của Microsoft (ngoại trừ tháng 10 và tháng 12) đã sửa hơn 110 lỗ hổng bảo mật mỗi tháng. Tổng cộng, Microsoft đã vá hơn 1.200 lỗ hổng trong năm nay, nhiều hơn so với 851 lỗ hổng được vá trong năm 2019.

Nguồn ictvietnam.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.