CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mê Linh – Hà Nội: Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường

0

Ngày 5/3, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ,ông Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin về việc UBND huyện sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường trên địa bàn.

ông Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin
Ông Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Theo đó, năm 2019 UBND huyện Mê Linh sẽ tập trung phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có quy mô, công suất lớn, phát sinh nước thải, khí thải với lưu lượng lớn, các cơ sở thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND thành phố phê duyệt.

UBND huyện xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra theo định kỳ. Trong đó, tập trung kiểm tra 30 đơn vị; ngoài ra sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh theo phản ánh kiến nghị của nhân dân hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm huyện Mê Linh tập trung xây dựng Đề án xử lý chất thải chăn nuôi hỗ trợ các công trình xử lý môi trường khí sinh học, hầm biogas bằng composite khoảng 80 đến 100 hầm

Triển khai Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu chăn nuôi tập trung công suất 120m3/ngày đêm tại xã Liêm Mạc theo công nghệ yếm khí kết hợp với chế phẩm vi sinh.

Cùng với đó, là việc hoàn thiện dự án điều tra, đánh giá thực trạng thu gom nước thải tại các khu dân cư trên địa bàn huyện từ đó đề xuất các giải pháp xử lý môi trường nước thải cụm dân cư…

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.