CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

0

(TN&MT) – Là địa phương có nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường do hoạt động từ các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu có quy mô vừa, nhỏ và nông hộ, từ năm 2020 đến nay, UBND huyện Mai Sơn đã xác định rõ những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giải pháp khắc phục. Bước đầu, đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát

Theo lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quy trình hướng dẫn xử lý nước thải, chất thải rắn trong hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quả tươi quy mô nông hộ chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa thường xuyên…

anh-ms-1.jpeg
Mai Sơn ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Xác định rõ những hạn chế, hàng năm, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản; tổ chức Hội nghị ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Chủ tịch UBND cấp xã với Chủ tịch UBND huyện.

Tiếp tục xác định kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Đoàn liên ngành của UBND huyện đã tổ chức trên 60 lượt kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các xã tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm gồm: Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon, Chiềng Mung, Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Chung…; Đoàn kiểm tra việc chấp hành công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng đã triển khai kiểm tra tại 8 xã. Qua đó, cơ bản chỉ rõ các tồn tại, hạn chế đối với từng địa phương, đề xuất thanh tra trách nhiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục.

UBND các xã, thị trấn đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng. Tổ chức ký cam kết về bảo vệ môi trường, nguồn nước giữa Chủ tịch UBND xã với các bản, tiểu khu; chỉ đạo các bản, tiểu khu tổ chức họp dân ký cam kết về bảo vệ môi trường, nguồn nước giữa các hộ gia đình với trưởng bản, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh, sơ chế nông sản và chăn nuôi. Rà soát, yêu cầu các hộ sơ chế cà phê thực hiện rào chắn xung quanh các hố lưu chứa nước thải sơ chế, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình lưu chứa.

Chuyển biến tích cực

Theo lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn, giai đoạn từ năm 2020 đến nay, nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, UBND huyện đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm. Hàng năm, tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường cho công chức địa chính và lãnh đạo UBND 22 xã, thị trấn; triển khai phổ biến Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn. Thường xuyên phát động ra quân hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

anh-ms-2.jpeg
Với nhiều giải pháp thiết thực, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có những bước chuyển rõ nét.

Xây dựng thí điểm mô hình Thu gom, xử lý nước thải sơ chế cà phê quả tươi quy mô nông hộ tại hộ gia đình ông Lò Văn Nghĩa tại bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban. Kết quả, hiệu suất thu gom, xử lý của mô hình đạt 83,2%. Sau khi thí điểm, đã vận động, hướng dẫn người dân áp dụng mô hình thu gom, xử lý nước thải vào hoạt động sơ chế cà phê quy mô nông hộ.

Đồng thời, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện một số giải pháp bảo vệ môi trường như: Chủ động giảm quy mô chăn nuôi phù hợp với hệ thống xử lý nước thải; đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, áp dụng kỹ thuật ủ phân trước khi bón cho cây trồng, xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo yêu cầu trước khi thải ra môi trường; áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; mở rộng bể chứa chất thải, xây dựng lại bể biogas, phủ bạt HDPE chống thấm…

Cùng với đó, đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đến các xã, thị trấn; phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt để triển khai đến Chi hội các bản, tiểu khu; tổ chức Hội thi tuyên truyền chung tay phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt quy mô cụm xã; hỗ trợ kinh phí, dụng cụ thu gom rác thải sinh hoạt cho các xã tổ chức thu gom tập trung; cắm biển cấm đổ rác, lắp đặt camera giám sát tại những khu vực thường xuyên xảy ra việc người dân đổ chất thải không đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi vi phạm.

Thông qua hàng loạt giải pháp, đã tác động tích cực đến môi trường, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế cà phê, chăn nuôi, phân loại thu gom rác thải sinh hoạt. Nhiều vấn đề môi trường đã phần nào được giải quyết, mức độ ô nhiễm do chất thải giảm nhiều so với trước đây.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thời gian tới, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện, tình hình thực tế và từng đối tượng, địa bàn. Hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng, tham gia tích cực, cung cấp thông tin giúp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nắm được tình hình, trên cơ sở đó có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, thẩm định Giấy phép môi trường các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm vai trò, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nội dung ký cam kết của Chủ tịch UBND cấp xã với Chủ tịch UBND huyện trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trở thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho nhân dân. Đặc biệt, tăng cường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở địa phương.

Giai đoạn 2020 – 2022, UBND huyện Mai Sơn đã chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý 39 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổng tiền phạt hơn 1 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm triển khai thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.