CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lựa chọn nhà đầu tư DA Nhà máy xử lý CTR Bắc Quảng Nam: Ưu tiên công nghệ tiên tiến, ít sử dụng quỹ đất

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư DA Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) bắc Quảng Nam. Theo đó, ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ, ít sử dụng quỹ đất xây dựng nhà máy; có khả năng tăng công suất khi cần thiết.

Mục tiêu dự án là xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện phía Bắc của tỉnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi các thành phần có giá trị trong CTRSH và sau xử lý CTRSH để tái sử dụng, tái chế ra các sản phẩm thứ cấp có ích.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc với diện tích: < 40.000 m2 (04 ha); tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền thuê đất). ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ ít sử dụng quỹ đất xây dựng nhà máy;  Công suất xử lý: 300 tấn/ngày, có khả năng tăng công suất khi cần thiết.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành dự án từ nguồn vốn của mình và được ngân sách tỉnh hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 HĐND tỉnh khóa IX.

Rác thải ùn ứ khắp nơi do người dân Quảng Nam chặn đường vào bãi rác

Dự án hoạt động không quá 30 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án. Thời gian chuẩn bị dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thi công xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị để đưa nhà máy vào vận hành thử nghiệm không quá 12 tháng.

Theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh, nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong xử lý CTRSH, có đề xuất dự án với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh theo công nghệ tổ hợp; trong đó công nghệ chính là đốt, có mức đề xuất giá dịch vụ hợp lý, có tiến độ thực hiện dự án phù hợp.

Trường hợp liên danh, nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và riêng của từng thành viên trong liên danh. Ngoài ra, nhà đầu tư phải thỏa mãn các tiêu chí cụ thể về công nghệ, môi trường và xã hội, tài chính, kinh tế (đơn giá dịch vụ xử lý không quá 400 nghìn đồng/tấn).

Bãi rác Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) đã quá tải

Bộ tiêu chí này làm cơ sở để UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án khả thi và hiệu quả cao nhất để triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ, môi trường, đất đai, xây dựng và được ban hành kèm theo danh mục dự án được phê duyệt, công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư có năng lực quan tâm đăng ký thực hiện dự án.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm nộp hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Bộ tiêu chí, thì thực hiện đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ và các tiêu chí nêu trên sẽ là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.