CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Dữ liệu môi trường

0

Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2019, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Dữ liệu môi trường đối với bà Hà Thị Minh Chúc.

Theo Quyết định số 08/QĐ-TTDLMT  ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Q.Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Hà Thị Minh Chúc giữ chức vụ Trưởng phòng Dữ liệu môi trường. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 51460935_318437298790150_6701328276700266496_n.jpg

Giám đốc Trung tâm trao Quyết định cho bà Hà Thị Minh Chúc

Phát biểu tại buổi Lễ, Q. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Thùy đánh giá cao những nỗ cũng như thành tích của tân Trưởng phòng Hà Thị Minh Chúc trong thời gian công tác tại đơn vị cũ. Q. Giám đốc tin tưởng, với cương vị mới, tân Trưởng phòng sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, vai trò, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi bản lĩnh chính trị cũng như tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt với các cán bộ phòng và các phòng ban trong Trung tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 51357596_2503848759657795_2469251031469391872_n.jpg

Tân Trưởng phòng Dữ liệu môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trung tâm

Với trọng trách mới, tân Trưởng phòng Hà Thị Minh Chúc trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Trung tâm, đồng thời, sẽ cố gắng cùng tập thể cán bộ Phòng Dữ liệu môi trường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào thành tích chung của toàn Trung tâm.

Tân Trưởng phòng mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo các phòng ban và tập thể cán bộ Phòng Dữ liệu môi trường để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

ĐTH

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.