CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lào Cai: nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa cho các tiểu thương

0

Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đang tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động người dân, các tiểu thương buôn bán tại các chợ nâng cao nhận thức về quản lý chất thải nhựa, túi ni lông; giảm dần các vật dụng bằng nhựa trong sinh hoạt; đẩy mạnh các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nhựa; tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện trong môi trường.

Chương trình diễn ra từ ngày 16-27/12 do Qũy Bảo vệ môi trường tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại 4 điểm chợ bao gồm: Chợ Cốc Lếu (phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai); chợ trung tâm huyện Bắc Hà; chợ trung tâm huyện Bảo Thắng và chợ xã Mường Hum (Bát Xát). Tại các điểm, người dân được tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy. Bên cạnh đó, tìm hiểu một số biện pháp thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như: Phát tờ rơi tuyên truyền, tổng vệ sinh môi trường khu vực chợ, tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, trao tặng xe đựng rác, thùng đựng rác cho Ban quản lý các chợ.

Nhân dịp này, Qũy Bảo vệ môi trường đã trao tặng 4 điểm chợ 8 xe đựng rác, 48 thùng rác các loại, 1.200 làn cói, 3.000 túi vải, phát 2.000 tời rơi tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả và duy trì hoạt động mô hình đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.