CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lạng Sơn: Xử phạt Cty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc 200 triệu đồng

0

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc 200 triệu đồng.

Ảnh tước giấy phép
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc bị tước giấy phép sử dụng vật liệu nổ 18 tháng.

Công ty này có địa chỉ tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn chuyên bán các loại sản phẩm phục vụ luyện kim, xây dựng các công trình giao thông và dân dụng, bị xử phạt vì đã thực hiện các hành vi: Sử dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn không đúng địa điểm đã quy định trong Giấy phép, vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 31 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; Sử dụng người không có chuyên môn phù hợp”, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Ngoài ra, Công ty còn bị tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 18 tháng.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.