CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lạng Sơn: Nhiều doanh nghiệp chây ỳ nộp phí bảo vệ môi trường

0

(TN&MT) – Theo Cục Thuế Lạng Sơn, nhiều doanh nghiệp chưa tự giác kê khai, chây ỳ nộp phí bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Theo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, đơn vị đã tích cực, tăng cường quản lý thuế tài nguyênphí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) có san gạt, cải tạo mặt bằng, Cục Thuế đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành là chủ đầu tư cung cấp thông tin khối lượng đất khai thác và thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp thi công, khai thác đất kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí BVMT theo quy định.

Qua công tác đôn đốc, hướng dẫn kê khai, người nộp thuế đã tự kê khai và nộp NSNN số tiền hơn 12 tỷ 919 triệu đồng, trong đó thuế tài nguyên hơn 6 tỷ 518 triệu đồng, phí BVMT hơn 6 tỷ 400 triệu đồng. Thực hiện miễn giảm thuế tài nguyên theo quy định gần 2 tỷ 300 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã phát hiện, kiến nghị xử lý truy thu hơn 2 tỷ 655 triệu đồng tiền phí BVMT đối với các doanh nghiệp có hoạt động thi công san lấp đất trên địa bàn.

Tại Lạng Sơn nhiều doanh nghiệp triển khai các gói thầu san gạt, thi công công trình chưa tự giác kê khai và nộp thuế, phí BVMT theo quy định.

Tuy nhiên, theo Cục Thuế Lạng Sơn, thực tế thời gian qua các doanh nghiệp thi công, thực hiện các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn NSNN không tự giác kê khai, nộp phí BVMT phát sinh vào NSNN như Công ty Cổ phần Trường An; Công ty TNHH Xây dựng Phúc Sơn; Công ty TNHH MTV Nga Phong; Công ty Cổ phần xây dựng Thành Sơn; Công ty Cổ phần Mỹ Sơn; Công ty TNHH Hà Sơn,… Ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn triển khai các gói thầu san, gạt, thi công các công trình xây dựng, làm đường, san lấp tạo mặt bằng xây dựng có phát sinh số phí BVMT phải nộp ngân sách nhưng các doanh nghiệp chưa tự giác kê khai và nộp thuế theo quy định.

Cũng qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xác định số phí BVMT truy thu phải nộp của các công trình, dự án có phát sinh phí BVMT nhưng các doanh nghiệp đến nay chưa nộp vào NSNN, cụ thể: Công ty TNHH Xây dựng Phúc Sơn hơn 250 triệu đồng; Công ty Cổ phần Trường An hơn 1 tỷ 155 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Nga Phong gần 440 triệu đồng; Công ty TNHH Hà Sơn (đang thực hiện thanh tra) ước khoảng trên 2 tỷ đồng

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà giao Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về thuế, phí, lệ phí đến các đối tượng có liên quan nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các Sở, Ban, ngành tỉnh đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định; các chủ đầu tư, các cơ quan thẩm định khi lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cần tính các khoản chi phí, thuế, phí, lệ phí theo đúng quy định của chính sách thuế và chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với khoản phí BVMT phải nộp của các dự án, công trình từ năm 2020 trở về trước, giao Cục Thuế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát kỹ, tổng hợp (chi tiết từng dự án, công trình, số phí phải nộp); đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

Nguồn baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.