CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lai Châu: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

0

(TN&MT) – Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, các cấp, các ngành và địa phương, tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.

Nhằm nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp về BVMT, trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường đã được tỉnh Lai Châu triển khai dưới nhiều hình thức, việc thi hành được lồng ghép giữa công tác BVMT với chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tích cực đảm bảo theo Quy định Luật Bảo vệ môi trường góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.

Ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu, cho biết: Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư, cũng như xem xét, lựa chọn, phê duyệt thủ tục về môi trường, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Với các dự án đầu tư có yếu tố công nghệ phải thực hiện thẩm định công nghệ, đăng ký chuyển giao công nghệ, rà soát, kiên quyết không cho phép sử dụng công nghệ trong danh mục cấm chuyển giao theo quy định.

a1.jpg
Lai Châu phát động phong trào trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.

Hàng năm, Sở phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên mục tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, UBND cấp huyện tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở có lượng chất thải lớn, các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi. Nhờ đó, tỉnh Lai Châu đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về môi trường và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Là đô thị trung tâm của tỉnh nên công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, ngành của thành phố Lai Châu quan tâm thực hiện. Trong đó, công tác kiểm tra, quản lý việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của các cơ quan chuyên môn. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định, không chỉ khu vực đô thị, mà ngay cả những vùng nông thôn, công tác thu gom rác thải cũng đã từng bước đi vào nề nếp, không còn tình trạng rác phát sinh tồn động, gây ô nhiễm môi trường.

Trên địa bàn thành phố Lai Châu hiện có 7 chợ. Cùng với việc phát triển giao thương buôn bán thì công tác BVMT tại các chợ luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích xã hội hóa trong thu gom, xử lý rác thải. Toàn thành phố đang thực hiện thu gom tại 115 tuyến đường, phố, 79 ngõ; 100% xã, phường được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định. Các cấp, ngành và Nhân dân luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường; đưa công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trở thành tiêu chí thi đua hàng năm.

a2.jpg
Phụ nữ thành phố Lai Châu chung tay bảo vệ môi trường.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm, sự cộng tác tích cực, thường xuyên, liên tục từ phía các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cộng đồng dân cư, công tác BVMT đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ý thức, hành động của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được cải thiện, có trách nhiệm với cộng đồng.

Người dân đã dần hình thành thói quen, sinh sống theo hướng thân thiện hơn với môi trường; đồng thời cũng tích cực hơn trong việc tham gia BVMT. Nhiều vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện nhiều tuyến đường hoa, đường cây xanh, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.