CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kon Tum phấn đấu nâng tỉ lệ thu gom rác đô thị đạt 90% vào năm 2025

0

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mục tiêu chủ yếu là nâng cao tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, kiểm soát vấn đề ô nhiễm và giảm thiếu tác động tới môi trường.

rac
Một góc Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Ảnh MH)

Theo Kế hoạch này, đến năm 2025, 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, y tế và 75% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải được phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đảm bảo đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị, Kon Tum phấn đấu nâng tỉ lệ thu gom, xử lý đạt 90% và đạt 80% tại khu vực nông thôn vào năm 2025; tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng; 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường; 90% các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt đã đóng cửa được cải tạo, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tỉ lệ thu gom, xử lý các loại chất thải rắn công nghiệp, xây dựng, hoạt động chăn nuôi, hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải y tế tại các cơ sở y tế, hóa chất, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật cũng sẽ được nâng lên, để đảm bảo không phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch này, tỉnh Kon Tum yêu cầu các ngành liên quan tăng cường kiểm soát nguồn phát sinh chất thải nguy hại; xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ hợp lý. Đối với chất thải sinh hoạt phải có phương án điều chỉnh các khu xử lý; triển khai chương trình phân loại rác thải tại nguồn.

Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu triển khai lựa chọn các công nghệ xử lý tiên tiến, thân thiện môi trường; đóng cửa các bãi chôn lấp rác thải đã hết công suất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp…; ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.