CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kon Tum: Công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2018

0

Kết quả quan trắc môi trường năm 2018 tại các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy, hầu hết các thông số môi trường đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định; chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh tương đối tốt.

trac
Thực hiện kiểm tra chất lượng nước mặt tại Kon Tum

Năm 2018, tỉnh Kon Tum đã tiến hành quan trắc môi trường tại 47 điểm (17 điểm quan trắc không khí, 14 điểm quan trắc môi trường nước mặt, 11 điểm quan trắc môi trường nước ngầm, 5 điểm quan trắc môi trường đất). Chương trình quan trắc thực hiện 04 đợt/năm.

Kết quả quan trắc cho thấy, khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm tiếng ồn cực đại thường xuyên, liên tục là trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt là trục đường giao thông đi qua trung tâm thành phố Kon Tum, trung tâm các huyện.

Về chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cơ bản đảm bảo cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích tương đương khác. Chất lượng nguồn nước ngầm trên địa bàn đảm bảo cho mục đích dùng làm nguồn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, tại một số vị trí nước ngầm có nguy cơ bị ô nhiễm do pH thấp, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép.

Nguyên nhân nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng bởi pH thấp và Fe được lý giải là do địa chất đặc trưng của tỉnh Kon Tum, tuy nhiên mức độ ô nhiễm không lớn. Tại một số vị trí nguồn nước có pH thấp và Fe vượt quy chuẩn thì trước khi sử dụng nguồn nước vào mục đích sinh hoạt cần bơm lên các bồn chứa hoặc bể chứa thông thoáng để tăng giá trị pH và khử Fe.

Đối với Coliform, nguyên nhân bị ô nhiễm là do nguồn nước bị nhiễm nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn và các loại chất thải khác. Để giảm thiểu ô nhiễm do Coliform cần xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh khu vực giếng nước và xử lý khử trùng nguồn nước bị nhiễm Coliform, khi sử dụng nguồn nước để ăn uống cần đun sôi hoặc xử lý bằng các thiết bị chuyên dùng.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 nhìn chung có diễn biến tốt nhưng vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi thông số N tổng, P tổng; các thông số còn lại như: Cu, Cd, Pb, Zn…, có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành.

Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2018, ngành chuyên môn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm xử lý kịp thời các cơ sở phát sinh chất thải gây ô nhiễm vào môi trường, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp, khí thải công nghiệp và nước thải công nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.