CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

0

(TN&MT) – Trong những năm qua, Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng mà còn góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có tổng diện tích rừng cung ứng là 34.187.08ha. Trong đó đơn vị đã giao khoán cho 34 nhóm nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn 5 xã là: Sín Thầu, Leng Su SìnChung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè với diện tích là: 24.937.79ha chiếm 73% và đơn vị quản lý bảo vệ là: 9.249.29ha chiếm 27%

Cán bộ Khu bảo tồn thien nhiên Mường Nhé cũng các ngành chức năng và nhân dân 5 xã vùng đệm vượt suối tuần tra bảo vệ rừng.

Ông Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé cho biết: Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn 5 xã vùng đệm là việc triển khai và thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR. Trong năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn đã thực hiện thanh toán tiền cho 34 nhóm nhận khoán rừng với tổng số tiền là: 11.218.365.000 đồng, cùng với đó đơn vị còn tổ chức các buổi tuyền truyền, phổ biến, pháp luật về lâm nghiệp và các văn bản liên quan đến chính sách chi trả DVMTR với 27 buổi tuyên truyền với hơn 1 nghìn người tham gia.

Ông Diệp Văn Chính cũng khẳng định: Từ khi chính sách chi trả DVMTR được triển khai, công tác quản lý bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có nhiều chuyển biến rõ rệt. Thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các thành viên hộ nhận khoán bảo vệ rừng từng bước được nâng cao. Giảm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép về cả số vụ và mức độ thiệt hạ. Đặc biệt, chính sách chi trả DVMTR đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Diện tích rừng được giao khoán cho 34 nhóm nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn 5 xã là: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè với diện tích là: 24.937.79ha.

Ông Lò Văn Ún người dân bản Tả Ló San, xã Sen Thượng chia sẻ: Trước đây, người dân bảo vệ rừng chưa tốt, thường hay vào rừng chặt củi, phá rừng lấm chiếm đất làm nương. Nhưng từ khi chúng tôi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và được nhận tiền chi trả DVMTR, chúng tôi ý thức rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình với rừng và giúp người dân chúng tôi có thêm việc làm, tăng thu nhập, có ý thức hơn trong bảo vệ rừng, PCCCR. Cùng với người dân trong bản chúng tôi đã thành lập tổ tuần tra bảo vệ rừng, tháng nào cũng phân công đi tuần tra bảo vệ rừng và huy động dân bản phát dây leo, làm đường băng cản lửa.

Việc thực hiên có hiệu quả chính sách chi trả DVMTR đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng, giúp Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé cũng như các ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng. Góp phần quan trọng nâng cao cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân tham gia bảo vệ rừng, màu xanh những cánh rừng đang từng ngày hồi sinh xanh tốt.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.