CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Kaspersky: Tấn công DDoS vào website chính quyền địa phương tăng gấp 3 lần

0

Các vụ tấn công DDoS vào website về giáo dục và của chính quyền địa phương tăng gấp 3 lần trong quý 1/2020, theo Kaspersky.

Báo cáo “tấn công DDoS Q1/2020″ thực hiện bởi Kaspersky cho thấy tổng số vụ tấn công DDoS đã tăng trong 3 tháng đầu năm 2020.

Trong giai đoạn này, tổng các cuộc tấn công DDoS tăng gấp đôi so với quý 4/2019, và tăng 80% so với quý 1/2019. Thời gian tấn công trung bình cũng tăng: trong  quý 1/2020, một cuộc tấn công DDoS kéo dài hơn 25% so với quý 1/2019.

Số lượng các vụ tấn công DDoS qua các quý. Nguồn: Kaspersky

Đơn cử, theo Kaspersky, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, một nhóm các bệnh viện ở Paris và máy chủ của nhiều trò chơi trực tuyến là những mục tiêu của các cuộc tấn công DDoS vào tháng 2 và tháng 3 năm 2020.

Các chuyên gia của Kaspersky cho rằng, nguyên nhân tin tặc tấn công nhiều hơn trong thời gian này là do mọi người dần phụ thuộc vào hoạt động trực tuyến vì phải làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.