CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

[Infographic] – Thực thi Hiệp định CPTPP và EVFTA

0

Việt Nam hiện là thành viên của hai Hiệp định – Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Hai Hiệp định này có nhiều điều khoản liên quan đến tài nguyên và môi trường mà Việt Nam cần tuân thủ. Để triển khai hai Hiệp định này, Bộ TN&MT đã đưa ra kế hoạch nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.