CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hướng dẫn xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa

0

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng với Viện nghiên cứu và Phát triển của Pháp (IRD) vừa tổ chức hội thảo “Hướng dẫn quốc gia về xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa và xây dựng hành động”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án Xây dựng Mạng lưới Theo dõi nhựa và sự Xuất hiện của Nhựa trong Xã hội và Môi trường (COMPOSE) và dự án Rác thải nhựa và Cộng đồng ven biển (MARPLASTICCs).

Tại Hội thảo, IUCN và các đối tác trình bày phương pháp xác định điểm nóng ô nhiễm nhựa, thông qua kết quả dữ liệu ban đầu về ô nhiễm nhựa và xác định các nguồn dữ liệu bị thiếu cũng như hiện có tại Việt Nam. Từ đó lập kế hoạch ưu tiên cho các biện pháp can thiệp chính, hỗ trợ các cơ quan nhà nước xây dựng các công cụ thực hiện các biện pháp này.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Jake Brunner, Quyền Trưởng đại diện IUCN tại Việt Nam, Giám đốc INCN khu vực Indo-Burma cho biết, IUCN đã có nhiều chương trình và dự án khoa học đạt ấn tượng và giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách không chỉ về nhựa.

Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đã được phê duyệt. Theo ông Brunner, đây là một bước tiến quan trọng của Việt Nam. Mặc dù vậy, nó còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Ô nhiễm rác thải nhựa là thách thức liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và quản lý rác thải cần phải được giải quyết từ gốc của vấn đề.

Ông Alexis Progonl, Trưởng đại diện IRD Việt Nam chia sẻ: “Dự án COMPOSE là một bổ trợ hoàn hảo cho dự án MARPLASTICCs. Trong đó, dự án COMPOSE nhằm chuyển đổi dữ liệu thành tri thức để cho phép chính quyền hiểu được sự hoạt động của chất nhựa trong xã hội cũng như thiết kế các chính sách công giảm thiểu phát thải phù hợp”.

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida), IUCN bắt đầu thực hiện dự án MARPLASTICCs từ năm 2017. Đây là dự án kéo dài 3 năm được thực hiện ở 5 quốc gia: Nam Phi, Mozambique, Kenya, Thái Lan và Việt Nam.

MARPLASTICCs sử dụng cách tiếp cận vòng đời để hỗ trợ chuyển dịch toàn cầu từ mô hình sản xuất – tiêu dùng – vứt bỏ sang mô hình kinh tế nhựa tuần hoàn.

Nhựa được thải ra môi trường ở nhiều giai đoạn khác nhau trong vòng đời của nhựa. Nghiên cứu chỉ ra rằng nguồn ô nhiễm từ sông đổ ra biển chiếm 10-20% tổng lượng ô nhiễm nhựa đại dương hàng năm. Dự đoán với tốc độ sản xuất như hiện nay, sẽ có khoảng 34.000 triệu tấn rác thải nhựa sẽ được sản xuất vào năm 2050.

Theo thống kê, khoảng 8-10 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại dương hàng năm – tương đương một xe tải rác thải nhựa đổ ra biển trong một phút. Hạt vi nhựa thẩm thấu vào nước và thức ăn gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Ô nhiễm nhựa tiêu tốn tối thiểu 13 tỷ USD mỗi năm do những tác động tiêu cực lên hệ sinh thái biển.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.