CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hưng Yên: Tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong ngành, lĩnh vực và địa phương quản lý.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, tiên phong thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (như túi nilon, bao gói nhựa, hộp xốp, chai lọ nhựa…); sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong các sinh hoạt hàng ngày… tạo hiệu ứng để lan toả phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị gương mẫu, đi đầu thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa; không sử dụng túi nhựa đựng tài liệu, ống hút nhựa, chai nhựa dùng 1 lần… trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, sử dụng các sản phẩm thay thế bằng cốc thuỷ tinh, cốc sứ.

Bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại cơ quan, đơn vị, chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế (giấy nhựa, kim loại, cao su, nilon, thuỷ tinh) không được để lẫn với chất thải hữu cơ dễ phân huỷ. Khuyến khích việc thực hiện xử lý rác thải hữu cơ ngay tại cơ quan, đơn vị.

Cần giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và tăng cường thu gom, phân loại, tái chế, xử lý chất thải nhựa

Sở TN&MT giám sát chặt chẽ việc sử dụng, sản xuất, tái chế nhựa phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật về BVMT. Vận hành có hiệu quả, tham mưu UBND tỉnh nâng công suất lò đốt rác thải Dị Sử. Phối hợp với UBND các huyện đẩy nhanh đầu tư, vận hành các khu xử lý chất thải tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện tốt việc giảm thiểu chất thải, trong đó có chất thải nhựa, thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải.

Sở Công thương tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, TTTM, siêu thị, chợ… hạn chế sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sử dụng các sản phẩm bao bì, túi đụng sử dụng nhiều lần, các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường….

UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, mô hình chống rác thải nhựa, vận động người dân giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần để BVMT. Tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thu gom chất thải nhựa, rác thải trên các sông, kênh mương; xử lý dứt điểm các điểm đổ, đốt rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.