CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Họp Ủy ban hỗn hợp MONRE – MOEJ về quản lý chất thải và 3R

0
Sáng ngày 18/2 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp bàn về quản lý chất thải và 3R.
Chủ trì cuộc họp, về phía Bộ Môi trường Nhật Bản có ông Matsuzawa Yutaka, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tái tạo môi trường và Tuần hoàn vật chất; về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.
​Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Môi trường Nhật Bản về việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt phát điện tại Việt Nam, hai Bộ đã thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất thải và 3R đồng thời giao Tổng cục Môi trường là đơn vị chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm nhằm đưa ra các nội dung cụ thể về hoạch định chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý chất thải.

Tại cuộc họp, cả hai bên đã cùng trao đổi nội dung tổng quan, mục tiêu và các hoạt động tiến hành, hiện trạng các vấn đề cần tập trung từ phía Việt Nam và bàn về các hoạt động của Ủy ban hỗn hợp trong năm 2020. Phía Nhật Bản đã có trình bày nội dung về quản lý chất thải và áp dụng công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng tại Việt Nam; các báo cáo về quy hoạch các cơ sở xử lý và phân loại rác thải tại nguồn, công nghệ đốt rác và xử lý tro, xỉ cũng như các hỗ trợ có thể từ phía Nhật Bản để thúc đẩy công nghệ WtE… đồng thời thảo luận về thảo luận về Kế hoạch liên quan đến hoạch định chính sách và quy định kỹ thuật để phát triển công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng tại Việt Nam
Đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản có bài tham luận t​ại cuộc họp
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thương Hiền cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của Bộ Môi trường Nhật Bản thời gian qua trong lĩnh vực môi trường nói chung và quản lý chất thải, phân loại rác nói riêng. Đại diện Tổng cục Môi trường bày tỏ hi vọng trong thời gian tới, Bộ Môi trường Nhật Bản tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về lĩnh vực quản lý chất thải, hỗ trợ nguồn lực để thực hiện việc rà soát quy hoạch khu xử lý chất thải sinh hoạt, tái sử dụng vật liệu trong công tác cải tạo và phục hồi môi trường, đồng thời chia sử kinh nghiệm cụ thể trong việc phân loại rác thải tại nguồn nhằm đảm bảo phù hợp, hiệu quả so với thực tế ở Việt Nam.
Hội nghị kết thúc tốt đẹp, hai bên đã thống nhất chương trình hoạt động  và những mục tiêu cần đạt được trong công tác của Ủy ban hỗn hợp năm 2020.
( Theo Vea.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.