CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Họp Ban công tác hỗn hợp Việt Nam – Nhật Bản về quản lý, mô hình xử lý chất thải rắn

0

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại chính sách Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 và Tuần lễ môi trường Việt Nam – Nhật Bản, sáng ngày 09/01, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp Ban công tác hỗn hợp Việt Nam – Nhật Bản về quản lý, xử lý chất thải phát điện. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, Ông Takaaki Katsumata đã tham dự và có bài phát biểu tại Phiên khai mạc.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc Họp của Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam – Nhật Bản

Cuộc cách mạng trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp tạo ra bước phát triển mạnh mẽ đối với kinh tế – xã hội Việt Nam, nâng cao mức sống của người dân; đồng thời cũng làm phát sinh một lượng lớn chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường. Lượng chất thải phát sinh ngày càng tăng đang tạo ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không có những giải pháp hiệu quả để quản lý và xử lý chất thải.

Trong những năm qua, chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam được xử lý chủ yếu thông qua phương pháp chôn lấp, trong đó chỉ có khoảng 30% các bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Ngoài ra, trên cả nước hiện có khoảng 30 cơ sở xử lý chất thải thành phân mùn hữu cơ (compost) và gần 300 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (chủ yếu là lò đốt rác cỡ nhỏ, quy mô cấp xã). Nhìn chung, việc quản lý chất thải rắn hiện nay là bài toán khó đối với các cơ quan quản lý và chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, chưa được xử lý và thải bỏ một cách an toàn, đây chính là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

Ông Takaaki Katsumata – Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản  phát biểu tại cuộc Họp của Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam – Nhật Bản

Với hiện trạng về quản lý và xử lý chất thải tại Việ Nam, tại cuộc Họp đối thoại chính sách môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 được tổ chức năm 2018 tại Nhật Bản, các bên đã nhất trí triển khai xây dựng các dự án cụ thể để quản lý, xử lý chất thải cũng như bàn về việc thành lập Ban công tác hỗn hợp Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại Phiên khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: “Với 70% lượng chất thải rắn phát sinh được sử dụng để sản xuất điện, Nhật Bản được coi là quốc gia thực hiện thành công công tác quản lý, xử lý chất thải rắn bằng cách hình thành xã hội tái chế, tái tạo năng lượng từ chất thải rắn. Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đặc biệt phát triển trong lĩnh vực môi trường thông qua hoạt động hợp tác kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam mong rằng sẽ tiếp tục được hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý chất thải rắn của Nhật Bản để xây dựng chính sách quản lý chất thải rắn phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Takaaki Katsumata đồng cảm với hiện trạng khó khăn trong quản lý và xử lý chất thải trở thành vấn đề ngày càng cấp thiết ở Việt Nam do vậy cần phải có các động thái, hành động cấp bách để xử lý vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản hy vọng với thành phần của Ban công tác hỗn hợp gồm Bộ Môi trường Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA, các chuyên gia về quản lý chất thải, các cơ quan nghiên cứu về 3Rs sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Và Thứ trưởng cũng tin tưởng với những kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ đáp ứng được các nhu cầu cũng như chủ trương, đường lối của Chính phủ Việt Nam.

Các nhà quản lý và các chuyên gia tham gia Cuộc họp lần thứ nhất của Ban công tác Hỗn hợp về quản lý, xử lý chất thải phát điện sẽ chia sẻ và bàn về các nội dung về kỹ thuật, các vấn đề về luật pháp và hiện trạng về quản lý chất thải ở Việt Nam để cùng nhau xây dựng kế hoạch hợp tác, lộ trình thực hiện nhằm xây dựng chính sách, mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.