CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Họp Ban chỉ đạo Dự án ABS

0
Ngày 01/3/2019, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (Dự án ABS) đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ thực hiện và xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án năm 2019 và các năm tiếp theo.
​Tham dự cuộc họp có bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam và các thành viên Ban chỉ đạo Dự án, Ban quản lý Dự án.

Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (Dự án ABS) được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP). Dự án góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam, thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen.

 Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ABS báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tiến độ triển khai Dự án, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, Dự án ABS của Việt Nam được thực hiện trong thời điểm nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai các hoạt động về ABS và nhận được nhiều sự quan tâm, tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia, tổ chức quốc tế. Do vậy, đây sẽ là những cơ hội rất tốt để thúc đẩy các hoạt động phối hợp, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và thực tiễn.

Năm 2018, Dự án đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao như: Thiết kế và xây dựng các tài liệu kỹ thuật và văn bản hướng dẫn hỗ trợ các Bên liên quan thực hiện các quy định ABS; phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho các đối tượng có liên quan từ Trung ương đến địa phương tại 03 miền trên cả nước; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền quốc gia và các cơ quan khác trong việc quản lý nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen; bước đầu xây dưng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; thiết kế và xây dựng các công cụ hỗ trợ quản lý tiếp cận nguồn gen (Trang thông tin điện tử về ABS, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn gen quốc gia,…); đạt được sự đồng thuận của địa phương về kế hoạch triển khai các hoạt động thí điểm tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt là sự thống nhất về chủ trương triển khai mô hình bảo tồn nguồn gen tại chỗ tại điểm trình diễn Dự án. Đây là cơ sở pháp lý để Dự án tiến hành các hoạt động thí điểm theo kế hoạch.

 Bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam đánh giá cao những kết quả triển khai của Dự án ABS

Phát biểu tại cuộc họp, bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam đánh giá cao những kết quả triển khai của Dự án, đặc biệt ấn tượng với việc triển khai hợp tác công – tư dựa vào cộng đồng với sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan nhà nước tại mô hình thí điểm ở tỉnh Lào Cai. Bà cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ để triển khai các thủ tục liên quan đảm bảo yêu cầu của nhà tài trợ cũng như tiến độ thực hiện và kết quả của Dự án. Đối với năm 2019, khối lượng công việc rất lớn cần sự nỗ lực, sự phối hợp và vào cuộc tích cực của Ban quản lý Dự án để hoàn thành kế hoạch đề ra.

  Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận  cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án biểu dương những nỗ lực của Ban quản lý dự án đã tích cực, tổ chức và phối hợp với Bộ, ngành liên quan triển khai có hiệu quả Dự án trong năm vừa qua.

Về kế hoạch triển khai năm 2019, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý Dự án cần làm tốt công tác cung cấp thông tin của Dự án; truyền thông, nâng cao nhận thức về quản lý về nguồn gen và đa dạng sinh học cho lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo và cộng đồng dân cư.

Giao Ban quản lý Dự án, Tổng cục Môi trường phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu để triển khai ngay việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án; rà soát nguồn lực, tiến độ triển khai và phân cấp trong kế hoạch năm 2019 đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành liên quan nhằm thúc đẩy nội dung quản lý về nguồn gen; đẩy mạnh quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, thực hiện cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình nhân rộng đại trà mô hình của Dự án chuyển giao cho các tỉnh triển khai thực hiện./.

  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.