CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường

0

Ngày 20/11, tại Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và cán bộ liên quan của Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường 63 tỉnh/thành phố; Chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết công tác quan trắc môi trường là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương. Hoạt động quan trắc môi trường cung cấp các số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường, đánh giá các tác động đến chất lượng môi trường từ hoạt động xả thải ra môi trường từ đó góp phần giúp các cơ quan hữu quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường. Trên thế giới, nhiều quốc gia, khu vực đã quy hoạch, xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường với quy mô quan trắc toàn diện các thành phần môi trường nhằm đánh giá diễn biến, đưa ra cảnh báo về đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng môi trường phù hợp với nhu cầu của xã hội và tương xứng với sự phát triển của kinh tế – xã hội.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khải mạc Hội thảo

Trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ ngày càng đa dạng và đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Do đó, đòi hỏi phải có một quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường thống nhất. Qua đó, huy động được sự tham gia của các các Bộ, Ngành và đặc biệt là 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để đảm bảo tất cả các số liệu quan trắc môi trường từ trung ương đến địa phương được kết nối, chia sẻ thường xuyên, liên tục góp phần đánh giá diễn biến và đưa ra những dự báo, cảnh báo môi trường cho cộng đồng và các cơ quan quản lý nhà nước“, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường đã trình bày một số quy định quan trắc môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sau nhiều năm triển khai và hoạt động, mạng lưới quan trắc môi trường đã phát triển, đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Với vai trò điều phối của Bộ TN&MT, hiện nay, mạng lưới các trạm quan trắc môi trường ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả.

Nhiệm vụ quy hoạch được triển khai trong 2 năm (2020 – 2021), với các nội dung chính như xây dựng nội dung về phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường; xây dựng quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia phù hợp với phân vùng môi trường, định hướng quan trắc và cảnh báo môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, sẽ xây dựng nội dung về bố trí mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, bao gồm định hướng các điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường đất, nước, không khí trên phạm vi cả nước và các trạm quan trắc tự động; định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường. Xây dựng định hướng liên kết mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường quốc gia với mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường cấp tỉnh và kết nối mạng lưới quan trắc môi trường. Xây dựng danh mục dự án quan trắc môi trường quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tham gia nhiều ý kiến vào Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Theo vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.