CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo tổng kết các hoạt động ASOEN Việt Nam năm 2019

0
Ngày 28/11, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tổng kết các hoạt động ASOEN Việt Nam năm 2019.
Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch ASOEN Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã tới dự và chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, đại diện các Nhóm công tác ASOEN Việt Nam và đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch ASOEN Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu tại Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch ASOEN Việt Nam cho biết năm 2019 là năm thứ tư và giai đoạn giữa kỳ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với trọng tâm là triển khai các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối ngoại, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; tăng cường kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển. Năm 2019 cũng được coi là năm bản lề để Việt Nam triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Hợp tác ASEAN trong lĩnh vực môi trường vẫn luôn là một trong những nội dung hợp tác ưu tiên và ngày càng được các quốc gia thành viên quan tâm. Trong năm 2019, ASEAN đã tập trung giải quyết các vấn đề môi trường ưu tiên của khu vực về biến đổi khí hậu, môi trường biển và đới bờ, hóa chất và chất thải, quản lý tài nguyên nước, giáo dục môi trường, thành phố bền vững môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đặc biệt các vấn đề hiện đang nổi lên hiện nay bao gồm biến đổi khí hậu, rác thải biển, kinh tế tuần hoàn và những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực cũng được các quốc gia thành viên ASEAN hết sức quan tâm.
Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2019, ASOEN Việt Nam đã rất tích cực đẩy mạnh triển khai và đóng góp tích cực vào các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam là một quốc gia thành viên có trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác, chung tay để giải quyết các vấn đề môi trường của khu vực.
ASOEN Việt Nam cũng đã tổ chức thành công hơn 30 đoàn công tác tham dự các Hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, bao gồm: Nhóm công tác ASOEN, Hội nghị ASOEN 30, Hội nghị AMME 15, Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng về rác thải biển và các Hội nghị khác có liên quan. Việt Nam cũng đã cử các đại diện tham gia nhiều hội thảo, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ 07 lĩnh vực của ASOEN. Các Đoàn công tác tham gia các Hội nghị, Hội thảo đều có sự chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần và nội dung, góp phần vào thành công của các sự kiện,
Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, góp ý cho các văn kiện hợp tác ASEAN về môi trường, bao gồm Tuyên bố ASEAN về chống rác thải nhựa biển, Khung hành động ASEAN về rác thải nhựa biển, Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP23 UNFCCC, Tuyên bố chung ASEAN về hành động khí hậu tại Hội nghị Thượng đỉnh liên hợp quốc về khí hậu. Các văn kiện đều đã được tiến hành các thủ tục tham vấn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngoài ra, ASOEN Việt Nam đã xây dựng và đề cử thành công 02 Vườn Quốc gia của Việt Nam trở thành các Vườn Di sản ASEAN mới bao gồm Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và triển khai lựa chọn và đề cử 02 trường học của Việt Nam nhận Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN; 02 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng thanh niên môi trường ASEAN năm 2019.
Các hoạt động hợp tác với ASEAN về môi trường trong năm 2019 đã đóng góp tích cực cho quá trình hội nhập khu vực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cũng như có vai trò xúc tác cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực môi trường với các nước khác trên thế giới cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực. Bên cạnh việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, các hoạt động hợp tác này cũng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ các cán bộ quản lý môi trường ở cấp trung ương cũng như địa phương. Mạng lưới các Vườn Di sản ASEAN, các thành phố bền vững về môi trường, các trường học sinh thái ngày càng được mở rộng ở cấp quốc gia cũng tạo cơ hội cho các ngành, địa phương mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác, quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tài đánh giá cao những kết quả đạt được của ASOEN Việt Nam năm 2019, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ. Để tăng cường hơn nữa sự điều phối, hợp tác giữa Tổng cục Môi trường và các Trưởng nhóm công tác ASOEN Việt Nam, giữa các Nhóm công tác và với các đơn vị trong và ngoài Bộ, ông Nguyễn Văn Tài cho rằng việc chia sẻ, trao đổi thông tin cần phải linh hoạt, đảm bảo tiến độ triển khai các hoạt động. Đối với việc triển khai các sáng kiến, hoạt động do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất thực hiện trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Tổng cục trưởng chỉ đạo Văn phòng ASOEN Việt Nam tiếp tục làm việc, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng thời cần thông báo sớm với Ban thư ký ASEAN và các quốc gia thành viên về thông tin liên quan đến các Hội nghị Việt Nam đề xuất tổ chức vào năm 2020./.
Theo VEA
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.