CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo “Tăng cường năng lực cho các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường” tại TP. Đà Nẵng

0

Ngày 07/12/2018, tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin và Dư liệu môi trường đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực cho các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường” khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – PGĐ Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Thực hiện sự phân công của Chủ trì hội thảo, đại diện Phòng Thông tin môi trường đã giới thiệu về dự thảo Quy chế trao đổi thông tin hai chiều giữa cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý; Quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi góp ý, phản ánh của người dân, doanh nghệp; Giới thiệu bản demo Cổng trao đổi thông tin (website) sau khi đã được cập nhật, bổ sung hoàn thiện từ các cuộc Hội thảo trước đó cũng như ý kiến góp ý của các chuyên gia.

Thảo luận, trao đội tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cho rằng, cần xây dựng kế hoạch, quy trình, quy chế thực hiện chi tiết hơn trình cấp có thẩm quyền ban hành, giúp cộng đồng dân cư, doanh nghiệp phản ánh, xử lý kịp thời những vấn đề nóng về môi trường; sự phối hợp xử lý các thông tin phản ánh giữa địa phương và cơ quan Trung ương được thuận tiện, nhanh chóng và thuận lợi.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường thay mặt đơn vị đã giải trình, tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp từ các đại biểu và nhấn mạnh thêm trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nhân lực để hoàn thiện Hệ thống thông tin, Quy chế trao đổi thông tin hai chiều, nhằm đưa hệ thống trở thành kênh phản ánh, phản hồi hữu ích giữa người dân, cộng đồng, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.